Hiệu quả từ việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 - 2020)

Thưa quý vị! Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, quan điểm ấy của Người đến nay vẫn luôn là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong tham gia đóng góp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua theo từng ngành, từng nghề, từng lĩnh vực khác nhau. Tại xã Vĩnh Hiệp, thấm nhuần lời dạy của Bác, 5 năm qua, từ năm 2016 đến nay, phong trào thi đua yêu nước luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm tổ chức phát động sâu rộng theo từng giai đoạn cụ thể, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

17/06/2020

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h